Documents

Here you can download copies of some North Wales Craftworkers Association documents.
Yma, gallwch lawrlwytho copïau o rai o ddogfennau Cymdeithas Crefftwyr Gogledd Cymru.

Association Leaflet

A bilingual leaflet, a brief introduction to the Association. Available as a .PDF file.
Taflen fechan ddwyieithog am Y Gymdeithas. Gellir ei lawrlwytho fel .PDF.

NWC Leaflet A4 Bilingual – PDF

Association Constitution

The constitution of the North Wales Craftworkers Association (2020 update).
Cyfansoddiad Cymdeithas Crefftwyr Gogledd Cymru (diweddarwyd 2020).

NWCA Constitution (Revised 2023) Word .docx
NWCA Constitution (Revised 2023) – PDF file

Privacy Policy

Privacy Policy – Word .doc
Privacy Policy – PDF file

Equality, Diversity and Inclusion

Equality, Diversity and Inclusion Policy – Word .doc (English)
Equality, Diversity and Inclusion Policy – PDF file (English)

Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant – dogfen Word .doc (Cymraeg)
Polisi Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant – dogfen PDF (Cymraeg)