Documents

Here you can download copies of some North Wales Craftworkers Association documents.
Yma, gallwch lawrlwytho copïau o rai o ddogfennau Cymdeithas Crefftwyr Gogledd Cymru.

Association Leaflet

A bilingual leaflet, a briefintroduction to the Association. Available as a .PDF file.
Taflen fechan ddwyieithog am Y Gymdeithas. Gellir ei lawrlwytho fel .PDF.

nwca-flier-ec-double-2019-latest – PDF

Association Constitution

The constitution of the North Wales Craftworkers Association (2020 update).
Cyfansoddiad Cymdeithas Crefftwyr Gogledd Cymru (diweddarwyd 2020).

constitution-rev-2020 – Word .doc
Constitution (Rev 2020) – PDF

Privacy Policy

Privacy Policy – Word .doc
Privacy Policy – PDF file