Calendar

marquee

Fairs Calendar

The North Wales Craftworkers Association organises several craft fairs each year. Here is the list of our events for 2020 – note that events are subject to change without prior notice. Most of the Association’s craft fairs are free entry to the craft fair marquee itself, although some events may involve admission charges to the venues themselves (e.g. admission to Anglesey Show).

For further details of these events, or to book a stand, please contact the organiser listed for the event concerned.
Please note that you will require at least public liability insurance if you are trading at any of our craft fairs, the goods you are selling must be wholly or substantially hand-made by you, and any electrical items such as lights on your stall must have been PAT tested.

Where appropriate, postcodes have been included to help SatNav users – note that UK postcodes are not accurate to single buildings in most cases!

If you’d like to ask if we could organise a craft fair at your event (we are experienced in working with other event organisers), please contact us.

2020 List Of Events:

We are pleased to announce that this year we will be able to accept stand applications from non-members as long as space remains two months before the fair date. Due to insurance considerations, some additional restrictions apply to non-members such as the need to see a sample of your work, goods must be hand made wholly or substantially by the stallholder and any portable electrical equipment such as lights on your stand must have a valid PAT test certificate/sticker for example. If in doubt contact the named fair organiser for the event in question for further details. Also, Association members get a discount on stands compared to non-members (one more good reason to apply for membership!).

23-26 May 2020Beaumaris Festival, Beaumaris, Anglesey, LL58 8AW (marquee event, on The Green).
N.B. This fair has been cancelled due to the current Covid-19 lockdown.
31 July-2 AugustHoly Trinity Church, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2PY
N.B. This fair has been cancelled due to the current Covid-19 lockdown.
8 Aug. 2020Eglwysbach Show, Eglwysbach, nr. Colwyn Bay LL28 5TY
N.B. This fair has been cancelled due to the current Covid-19 lockdown.
11-12 August 2020Anglesey Show, Mona Showground, Anglesey, LL65 4RW (marquee event).
N.B. This fair has been cancelled due to the current Covid-19 lockdown.
11-13 December 2020Holy Trinity Church, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2PY
N.B. This fair has been cancelled due to the current Covid-19 situation
List of our 2020 craft fairs

Calendr Ffeiriau Crefft

Mae Cymdeithas Crefftwyr Gogledd Cymru yn trefnu sawl ffair grefftau pob blwyddyn. Dyma restr o’n digwyddiadau yn 2020 – sylwer y gall unrhyw un ohonynt newid heb rybudd lle bydd angen. Ceir mynediad am ddim i’r babell grefftau yn y rhan fwyaf o’r digwyddiadau, ond weithiau bydd tâl mynediad i’r safle ei hun (e.e. mynediad i Sioe Môn).

Am ragor o fanylion am y digwyddiadau hyn, neu i fwcio stondin, cysylltwch â threfnydd y ffair unigol.
Sylwch y byddwch angen Yswiriant Cyfrifoldeb Cyhoeddus os yn masnachu yn unrhyw ffair grefftau, a rhaid bod y nwyddau a werthir wedi’i gwneud yn gwbl neu’n sylweddol â llaw ganddoch chi. Rhaid i unrhyw offer trydannol fel goleuadau ar eich stondin fod wedi pasio prawf PAT.

Lle bo’n addas, ‘rydym wedi cynnwys côd post i helpu defnyddwyr Llywiwr Lloeren (SatNav) – ond sylwer nad yw côd post yn berffaith gywir i unrhyw un adeilad neu fan unigol y rhan fwyaf o’r amser!

Os hoffech ofyn os gallwn helpu trefnu ffair grefftau yn eich digwyddiad chi (mae gennym dipyn o brofiad gweithio hefo trefnwyr digwyddiadau), cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Rhestr Digwyddiadau 2020:

Mae’n falch gennym gyhoeddi y gallwn dderbyn ceisiadau gan grefftwyr nad ydynt yn aelodau o’r Gymdeithas os oes lle ar ôl 2 fis cyn y ffair. Oherwydd cyfyngiadau yswiriant, mae rhai anghenion ychwanegol fel gorfod gweld esiampl gwaith, rhaid i’r cynnyrch fod yn waith llaw y stondiniwr a rhaid i bethau trydannol cludadwy fod â thystysgrif/sticer pasio prawf PAT, ac ati – cysylltwch â Bill Jones neu trefnydd y ffair am fwy o wybodaeth. Hefyd, mae aelodau yn cael gostyngiad ar bris stondin o gymharu â stondinwyr nad ydynt yn aelodau (un rheswm da am wneud cais am aelodaeth!).

Sylwer y gall y rhestr yma newid – efallai y byddwn yn ychwanegu rhagor o ffeiriau.

23-26/05/2020Gwyl Biwmares, Biwmares, Ynys Môn, LL58 8AW (mewn pabell ar y maes).
D.S. Mae’r ffair hon wedi’w chanslo oherwydd cyfyngiadau Covid19
31/07 – 02/8/2020Eglwys Holy Trinity, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2PY
D.S. Mae’r ffair hon wedi’w chanslo oherwydd cyfyngiadau Covid19
08/08/2020Sioe Eglwysbach, Eglwysbach, ger Bae Colwyn, LL28 5TY
D.S. Mae’r ffair hon wedi’w chanslo oherwydd cyfyngiadau Covid19
11-12/08/2020Sioe Môn, Sir Fôn, LL65 4RW (mewn pabell).
D.S. Mae’r ffair hon wedi’w chanslo oherwydd cyfyngiadau Covid19
11-13/12/2020Eglwys Holy Trinity, Mostyn Street, Llandudno, LL30 2PY
D.S. Mae’r ffair hon wedi’w chanslo oherwydd cyfyngiadau Covid19
Rhestr o’n ffeiriau yn 2020