Calendar

marquee

Fairs Calendar

The North Wales Craftworkers Association organises several craft fairs each year. Here is the list of our events for 2022 – note that events are subject to change without prior notice. Most of the Association’s craft fairs are free entry to the craft fair marquee itself, although some events may involve admission charges to the venues themselves (e.g. admission to shows organised by others).

For further details of these events, or to book a stand, please contact the organiser listed for the event concerned.
Please note that you will require at least public liability insurance if you are trading at any of our craft fairs, the goods you are selling must be wholly or substantially hand-made by you, and any electrical items such as lights on your stall must have been PAT tested.

Where appropriate, postcodes have been included to help SatNav users – note that UK postcodes are not accurate to single buildings in most cases!

If you’d like to ask if we could organise a craft fair at your event (we are experienced in working with other event organisers), please contact us.

2022 List Of Events:

We may be able to accept stand applications from non-members as long as space remains two months before the fair date. Due to insurance considerations, some additional restrictions apply to non-members such as the need to see a sample of your work, goods must be hand made wholly or substantially by the stallholder and any portable electrical equipment such as lights on your stand must have a valid PAT test certificate/sticker for example. If in doubt contact the named fair organiser for the event in question for further details. Also, Association members get a discount on stands compared to non-members (one more good reason to apply for membership!).

Saturday 26 March 2022Denbigh Town Hall Sales Rooms, Crown Lane, Denbigh, LL16 3TB. Organiser: Margaret Hinds
Saturday 28th May 2022Denbigh Town Hall Sales Rooms, Crown Lane, Denbigh, LL16 3TB. Organiser: Margaret Hinds
Sat-Sunday 16-17 July 2022The Bulkeley Hotel, Castle Street, Beaumaris, Anglesey, LL58 8AW. Organiser: Dilwyn Jones
Saturday 23 July 2022Denbigh Town Hall Sales Rooms, Crown Lane, Denbigh, LL16 3TB. Organiser: Margaret Hinds
Monday 29th August 2022The Bulkeley Hotel, Castle Street, Beaumaris, Anglesey, LL58 8AW. Organiser: Dilwyn Jones
Saturday 24 September 2022Denbigh Town Hall Sales Rooms, Crown Lane, Denbigh, LL16 3TB. Organiser: Margaret Hinds
Saturday 1st October 2022The Bulkeley Hotel, Castle Street, Beaumaris, Anglesey, LL58 8AW. Organiser: Dilwyn Jones
Saturday 22 October 2022Daniel Owen Community Centre, Mold, CH7 1AP. Organiser: Lynn Turnbull
Sat-Sunday 29-30 October 2022The Bulkeley Hotel, Castle Street, Beaumaris, Anglesey, LL58 8AW. Organiser: Dilwyn Jones
Sunday 20 November 2022**NEW** The Bulkeley Hotel, Castle Street, Beaumaris, Anglesey, LL58 8AW. Organiser: Dilwyn Jones
Saturday 10 December 2022Daniel Owen Community Centre, Mold, CH7 1AP. Organiser: Lynn Turnbull
List of our 2022 craft fairs

Calendr Ffeiriau Crefft

Mae Cymdeithas Crefftwyr Gogledd Cymru yn trefnu sawl ffair grefftau pob blwyddyn. Dyma restr o’n digwyddiadau yn 2022 – sylwer y gall unrhyw un ohonynt newid heb rybudd lle bydd angen. Ceir mynediad am ddim i’r babell grefftau yn y rhan fwyaf o’r digwyddiadau, ond weithiau bydd tâl mynediad i’r safle ei hun (e.e. mynediad i sioeau a drefnir gan eraill).

Am ragor o fanylion am y digwyddiadau hyn, neu i fwcio stondin, cysylltwch â threfnydd y ffair unigol.
Sylwch y byddwch angen Yswiriant Cyfrifoldeb Cyhoeddus os yn masnachu yn unrhyw ffair grefftau, a rhaid bod y nwyddau a werthir wedi’i gwneud yn gwbl neu’n sylweddol â llaw ganddoch chi. Rhaid i unrhyw offer trydannol fel goleuadau ar eich stondin fod wedi pasio prawf PAT.

Lle bo’n addas, ‘rydym wedi cynnwys côd post i helpu defnyddwyr Llywiwr Lloeren (SatNav) – ond sylwer nad yw côd post yn berffaith gywir i unrhyw un adeilad neu fan unigol y rhan fwyaf o’r amser!

Os hoffech ofyn os gallwn helpu trefnu ffair grefftau yn eich digwyddiad chi (mae gennym dipyn o brofiad gweithio hefo trefnwyr digwyddiadau), cysylltwch â ni os gwelwch yn dda.

Rhestr Digwyddiadau 2022:

Gallwn dderbyn ceisiadau gan grefftwyr nad ydynt yn aelodau o’r Gymdeithas os oes lle ar ôl 2 fis cyn y ffair. Oherwydd cyfyngiadau yswiriant, mae rhai anghenion ychwanegol fel gorfod gweld esiampl gwaith, rhaid i’r cynnyrch fod yn waith llaw y stondiniwr a rhaid i bethau trydannol cludadwy fod â thystysgrif/sticer pasio prawf PAT, ac ati – cysylltwch â Bill Jones neu trefnydd y ffair am fwy o wybodaeth. Hefyd, mae aelodau yn cael gostyngiad ar bris stondin o gymharu â stondinwyr nad ydynt yn aelodau (un rheswm da am wneud cais am aelodaeth!).

Sylwer y gall y rhestr yma newid – efallai y byddwn yn ychwanegu rhagor o ffeiriau.

Sadwrn 26ain o Fawrth 2022Denbigh Town Hall Sales Rooms, Crown Lane, Denbigh, LL16 3TB. Trefnydd: Margaret Hinds
Sadwrn 28ain o Fai 2022Denbigh Town Hall Sales Rooms, Crown Lane, Denbigh, LL16 3TB. Trefnydd: Margaret Hinds
Sadwrn/Sul 16-17eg o Orffennaf 2022Bulkeley Hotel, Castle Street, Beaumaris, Anglesey, LL58 8AW. Trefnydd: Dilwyn Jones
Sadwrn 23ain o Orffennaf 2022Denbigh Town Hall Sales Rooms, Crown Lane, Denbigh, LL16 3TB. Trefnydd: Margaret Hinds
Llun 29ain o Awst 2022Bulkeley Hotel, Castle Street, Beaumaris, Anglesey, LL58 8AW. Trefnydd: Dilwyn Jones
Sadwrn 24ain o Fedi 2022Denbigh Town Hall Sales Rooms, Crown Lane, Denbigh, LL16 3TB. Trefnydd: Margaret Hinds
Sadwrn 1af o Hydref 2022Bulkeley Hotel, Castle Street, Beaumaris, Anglesey, LL58 8AW. Trefnydd: Dilwyn Jones
Sadwrn 22ain o Hydref 2022Daniel Owen Community Centre, Mold, CH7 1AP. Trefnydd: Lynn Turnbull
Sadwrn/Sul 29-30 o Hydref 2022Bulkeley Hotel, Castle Street, Beaumaris, Anglesey, LL58 8AW. Trefnydd: Dilwyn Jones
Sul 20 o Dachwedd 2022**NEWYDD** Bulkeley Hotel, Castle Street, Beaumaris, Anglesey, LL58 8AW. Trefnydd: Dilwyn Jones
Sadwrn 10ed o Ragfyr 2022Daniel Owen Community Centre, Mold, CH7 1AP. Trefnydd: Lynn Turnbull
Rhestr o’n ffeiriau yn 2022