About Us

feature01

The Gwynedd Association Of Craftworkers was originally formed in 1980 as a non-profit making organisation with the aim of promoting local craftworkers and their craft products.

In 1989 it was expanded to include craftworkers from Clwyd, still retaining its original aims and went by the name of the Gwynedd And Clwyd Association Of Craftworkers.

In 2019 its name was changed to North Wales Craftworkers Association.

Today, the Association includes members from across North Wales. We take great pride in the high standard of workmanship crafted by our members and we organise several craft fairs throughout North Wales every year, giving our members an opportunity to display their crafts to the public.

All the products for sale by our members are made either wholly or substantially by them.

If you are a craftworkers and would like to join the Association, please visit our Membership page.

Committee Members

Chairman: Sheila Garlick
Vice-Chairman: Joan Bakewell
Treasurer: Karen Collett
Membership Secretary: Lynn Turnbull
Secretary: Tony Vine
Craft Fairs Coordinator: William Jones
Fairs Organisers: Tony Vine
Newsletter Editor: Lynn Turnbull
Webmaster: Dilwyn Jones
Facebook/Twitter Organiser:
Committee Members: Sue Hayton, Dave Garlick, Lynn Turnbull

To contact us, please use the message form page.


Amdanom

Ffurfwyd Cymdeithas Crefftwyr Gwynedd yn 1980 yn wreiddiol, fel cymdeithas di-broffid gyda’r amcan o hybu crefftwyr lleol a’u crefftau.

Yn 1989, ehangodd i gynnwys crefftwyr o Glwyd a chyda’r un amcanion a newidwyd yr enw i Gymdeithas Crefftwyr Gwynedd A Clwyd.

Yna, yn 2019 newidwyd yr enw i Gymdeithas Crefftwyr Gogledd Cymru.

Heddiw, mae gan y Gymdeithas aelodau ar draws Gogledd Cymru. ‘Rydym yn ymfalchïo yn safon uchel crefftwaith ein haelodau, ac yn trefnu ffeiriau crefft ar draws Gogledd Cymru yn flynyddol, gan roi cyfle i’n haelodau i arddangos eu crefftau i’r cyhoedd.

Mae’r creffwaith ar werth gan ein haelodau wedi’i gwneud yn gyfan gwbl neu’n sylweddol ganddynt.

Os ydych yn grefftwr ac am ymaelodi â’r Gymdeithas, ymwelwch â’n tudalen Aelodaeth.

Aelodau’r Pwyllgor

Pwyllgor o swyddogion etholedig sy’n gyfrifol am redeg y Gymdeithas, a reolir gan gyfansoddiad y Gymdeithas. Aelodau’r pwyllgor ar hyn o bryd yw:

Cadeirydd: Sheila Garlick
Is-Gadeirydd: Joan Bakewell
Trysorydd: Karen Collett
Ysgrifenydd Aelodaeth: Lynn Turnbull
Ysgrifenydd: Tony Vine
Cyd-drefnydd Ffeiriau Crefft: William Jones
Trefnwyr Ffeiriau: Tony Vine, Bryn Jones
Golygydd Y Cylchlythyr: Lynn Turnbull
Gwefeistr: Dilwyn Jones
Trefnydd Presenoldeb Facebook/Twitter: Bethan Jarvis
Aelodau o’r Pwyllgor: Sue Hayton, Bryn Jones, Dave Garlick, Lynn Turnbull

I yrru neges i un o’r swyddogion, defnyddiwch y ffurflen cyswllt.

Advertisements