Home

Craft fair and some products

North Wales Craftworkers (previously known as the Gwynedd And Clwyd Association Of Craftworkers) aims to promote individual local craftworkers across North Wales and their locally produced products to the general public. We also help and support the organisation of both new and existing craft events at venues within the North Wales area.

Association Logo

For nearly 30 years the Association has been attending events and organising craft fairs across North Wales, at venues as diverse as the Beaumaris Festival,  Anglesey Show, Glynllifon and the Grosvenor Garden Centre. In 2019, North Wales Craftworkers will host more events at our most popular venue, Beaumaris. Our 2019 program of events will be published soon, but note that stands at our events are offered to members first at preferential rates, so if you are serious about taking a stall at our events, sign up to become a member of North Wales Craftworkers.

All the products for sale by our members at these fairs are handcrafted either wholly or substantially by them. Here’s a list of just some of our members’ crafts:

 • Jewellery
 • Glassware and glass painting
 • Ceramics
 • Greeting cards
 • Food products
 • Lapidary wall art and geodes
 • Bags, purses and cushions
 • Textile art
 • Patchwork
 • Wooden boxes
 • Cane chairs and footstools
 • Sewn goods
 • Decoupage
 • Art
 • Driftwood crafts
 • Pottery
 • Children’s knitwear
 • Wood turning
 • Photography
 • Pictures and prints
 • Watercolours
 • Napery
 • Slate products
 • Crochet
 • Needlefelting
 • Garden furniture
 • Soaps
 • Sewn goods and gifts

Croeso!

Ers bron i 30 mlynedd bu Crefftwyr Gogledd Cymru (a adwaenwyd gynt fel Cymdeithas Crefftwyr Gwynedd a Chlwyd) yn trefnu ffeiriau crefft ar draws Gogledd Cymru, o Biwmares, i Sioe Môn, o Glynllifon i Ganolfan Arddio Grosvenor (ger Caer).

Mae Cymdeithas Crefftwyr Gwynedd A Chlwyd yn ceisio hybu crefftwyr lleol unigol ar draws Gogledd Cymru a’u cynnyrch lleol i’r cyhoedd. ‘Rydym hefyd yn helpu a sefydlu trefnu ffeiriau crefft newydd a mewn mannau sefydledig ar draws Gogledd Cymru. Yn 2019, bydd Crefftwyr Gogledd Cymru yn cynnal mwy o ffeiriau ym Miwmares, Ynys Môn. Bydd y rhestr gyfa o ffeiriau ar gael cyn hir, ond sylwch bod stondinau ar gael i aelodau gyntaf am bris ychydig yn rhatach, felly os o ddifrif am gymeryd stondin yn un o’n ffeiriau, ymunwch a Crefftwyr Gogledd Cymru.

Mae’r cynnyrch ar werth gan ein haelodau yn y ffeiriau hyn wedi’w gwneud â llaw yn gyfan gwbl neu’n sylweddol ganddynt. Dyma restr o rai o grefftau’n haelodau:

 • Gemwaith
 • Gwaith gwydr
 • Cerameg
 • Cardiau cyfarch
 • Bwydydd
 • Celf wal wedi’u haddurno â gemau, geodau
 • Bagiau, pyrsiau a chlustogau
 • Gweadwaith
 • Clytwaith
 • Bocsus pren
 • Cadeiriau gwiail a stoliau troed
 • Nwyddau wedi’u pwytho
 • Crefftau memrwn
 • Celf
 • Crefftau broc môr
 • Crochenwaith
 • Gweuwaith plant bach
 • Turnio coed
 • Photograffiaeth
 • Darluniau a phrintiadau
 • Lluniau dyfrliw
 • Llieinwaith ty
 • Cynnyrch llechi
 • Crosio
 • Ffeltio nodwydd
 • Dodrefn i’r ardd
 • Sebon
 • Nwyddau wedi’w pwytho

ang_show11a
ang_show11b

Webmaster: Dilwyn Jones
Privacy Policy
Click here to visit our Facebook site
Twitter logo

Advertisements
Create your website at WordPress.com
Get started